เกี่ยวกับเรา

สหสินการพิมพ์

ยืนหยัด มั่นคง ด้วยความซื่อตรง ใส่ใจในคุณภาพ

สหสินการพิมพ์ เริ่มดำเนินกิจการโรงพิมพ์ตั้งแต่ปี 2518 รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น

 • งานพิมพ์ 4 สีทุกชนิด เช่น โบชัวร์ , แผ่นพับขนาดต่างๆ เมนูอาหาร, บัตรเลือกตั้ง, โปสเตอร์ ฯลฯ
 • แบบฟอร์มต่อเนื่องทุกขนาด, สลิปเงินเดือน
 • บิลต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, บิลอาหาร
 • หนังสือ เช่น หนังสือมนต์ ,อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ, คู่มือบริษัท
 • สมุดต่างๆ และ ปพ. 8
 • เกียรติบัตร, Certification
 • การ์ดงานพิธีต่างๆ เช่น การ์ดแต่งงาน, การ์ดเชิญขึ้นบ้านใหม่, การ์ดงานศพ
 • ซองเอกสารและซองจดหมายทุกชนิด
 • สติ๊กเกอร์ ทุกชนิด และ แผ่นป้ายอะคริลิค , ป้าย TAG ต่างๆ
 • งานซิลสกรีน
 • ตรายาง
 • นามบัตร
 • ปฏิทินแขวน และแบบตั้งโต๊ะ
ติดต่อเรา