ปฎิทิน

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุดเล็ก
ชุดละ 50 บาท

พร้อมกล่องและอัดทองเคชื่อเฉพาะให้ (ชุดเล็ก มีรูปในหลวงทรงผนวช , พระพุทธชินราช และคำอวยพรภาษาจีน)

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุดใหญ่
ชุดละ 110 บาท

พร้อมกล่องและอัดทองเคชื่อเฉพาะให้ชุดใหญ่
(มีรูปในหลวงทรงผนวช กับ พระพุทธชินราช)

ติดต่อเรา